NEWS ARCHIVE

2017-10-06  (in Swedish)
Leftinger & Johansson AB köper tillsammans med VD Gunnar Jansson Ca Clase Invest AB med dotterbolaget Ca Clase Marinelektronik AB. Bakom bolaget Leftinger & Johansson AB står Per Leftinger och Patrik Johansson. Transaktionen gjordes 2017-10-04 efter en kort och effektiv process där säljare och köpare hade en både tydlig och gemensam målbild.

Ca Clase har i över 100 år erbjudit högkvalitativt elektronisk utrustning för marin sjöfart med såväl underhåll som installation. Bolaget arbetar inom Navigation, kommunikation samt undervattensystem och har 12 anställda i Göteborg.

De nya ägarna skall utveckla och förfina den 100 åriga historia som bolaget har, där det är viktigt att ta väl vara på personalens kunskap och erfarenhet samt fortsätta utveckla de befintliga affärsområdena. De nya ägarna ser också en framtid där bolaget kompletteras med närbesläktade tjänsteutbud eller produkter. Det kan också bli aktuellt med kompletterande förvärv.

Målet och ambitionen för de nya ägarna är att skapa tillväxt i bolaget för att på så sätt erbjuda kunderna bredare tjänsteutbud och en större produktportfölj med referens i bolagets 100 åriga historia och därifrån kunna styra företaget in i nästa århundrade.

Vi är mycket glada över affären och ser detta som en start för att kunna bygga ett större marint erbjudande med både tradition och kunskap.

För mer information:

Gunnar Jansson, VD, telefon +46 708 177 657, gunnar.jansson@caclase.se

Per Leftinger, telefon +46 705 130 130, per@leftinger.com